AANHUUR

Op dit moment is er een groot aanbod van bedrijfspanden!

Om te bepalen WELK PAND HET BESTE BIJ U PAST stellen wij samen met u een Programma van Eisen op. Hierbij onderzoeken wij de meest optimale benodigde oppervlakte en brengen wij kwalitatieve en financiële aspecten voor u in beeld. Op basis van dit Programma van Eisen inventariseren wij het aanbod en brengen wij voor u de meest geschikte panden in kaart. Van deze panden maken wij een overzicht van de kosten.

In een overzichtelijk document rapporteren wij PER PAND;

  • de huurkosten
  • de incentives (huurvrij, huurprijsverlaging en verbouwingsbijdrage)
  • het budget (wat benodigd is om het pand turnkey te betrekken)

Nadat U het pand van uw voorkeur heeft bepaald starten wij de onderhandelingen met de verhuurder op.

Na afronding van de onderhandelingen dragen wij zorg voor de contractuele afwikkeling.

Bij de oplevering van het pand zijn wij aanwezig om te beoordelen of het pand wordt opgeleverd conform de overeengekomen voorwaarden en bij nalatigheden faciliteren wij dat deze snel opgelost worden.

VERHUUR

LEEGSTAND? Wij helpen u graag bij het snel oplossen van deze leegstand.


Traditioneel verhuren
van een pand heeft de langste tijd gehad! Onze aanpak is daarom ook anders. Na een uitgebreide inventarisatie waarbij wij met name letten op de Unique Selling Points van uw pand,  maken wij een plan en onderzoeken welke doelgroep het beste geacquireerd kan worden.

Wij denken hierbij graag out-of-the-box, in kansen en of bewezen concepten! Wij gaan niet wachten tot dat kandidaten ons bellen maar wij gaan zelf actief bellen. Als het pand niet aansluit op een van de zoekopdrachten welke ons bekend zijn bieden wij het pand direct bij onze relaties aan.  Wij zijn meer dan 20 jaar actief op het gebied van bedrijfshuisvesting en hebben inmiddels een uitgebreid en landelijk netwerk van actieve relaties.

Kandidaten worden door ons zorgvuldig gescreend en bij geschiktheid voorgelegd aan de opdrachtgever ter goedkeuring. Op basis van marktconforme uitgangspunten starten wij de onderhandelingen met de kandidaat huurder op.

Na afronding van de onderhandelingen verzamelen wij alle formele documenten en stellen de huurovereenkomst op. Hiernaast leveren we de NAW gegevens op voor het opmaken van de huurfacturen en het innen van de zekerheidsstelling.

Na de formele afwikkeling leveren wij het pand op conform de overeengekomen voorwaarden. Hierbij maken wij een opleveringsrapport op met eventuele aandachtspunten en meterstanden van de NUTS voorzieningen.

HERONDERHANDELING HUUROVEREENKOMST

OPZEGGEN van de huurovereenkomst of niet?

Economische factoren, de impact van een verhuizing of tevredenheid over de huisvesting kunnen voor u aanleiding zijn om niet te willen verhuizen. In dat geval is het interessant om te onderzoeken of uw huurprijs nog wel marktconform is en of de huurbepalingen voor verbetering vatbaar zijn. Wij onderzoeken dit graag, indien gewent op NO CURE NO PAY basis.

Als blijkt dat de huur en voorwaarden niet marktconform is voeren wij namens u de ONDERHANDELINGEN met de verhuurder.

Na overeenstemming met de verhuurder zorgt Effort Huisvesting voor de verdere contractuele afwikkeling.

Op deze voor u eenvoudige wijze hebben wij al vele en aanzienlijke BESPARINGEN voor onze opdrachtgevers weten te realiseren.

PROJECTINRICHTING

U wilt uw bedrijfspand OPFRISSEN, een nieuwe IDENTITEIT of een RESTYLING geven waardoor uw winkel weer ATTRACTIEF is voor uw klanten? Wij helpen u hierbij graag!

Samen met u stellen wij een PROGRAMMA VAN EISEN op welke als basis zal gelden voor een geheel nieuwe en up-to-date uitstraling. PLANNING en uw BUDGET zijn hierbij voor ons heilig!

Wij hebben RUIME ERVARING met PROJECTINRICHTNG. Wij kunnen u informeren over projecten welke wij gerealiseerd hebben van 40 m2 tot 10.000 m2.

Projecten doen wij geheel op risico, vooraf weet u precies wat het gaat kosten en hoe het er allemaal uit zal gaan zien! Wij werken hierbij samen met uw eigen architect of een architect waarvan wij denken dat deze het beste past bij het concept wat wij in gedachten hebben voor uw pand.

VERBOUWING / BOUWBEGELEIDING

Als u een pand gehuurd of gekocht heeft dan nemen wij graag de zorg van de VERBOUWING (afbouw) over. Effort Huisvesting werkt met HELDERE PLANNINGEN en OPEN BEGROTINGEN en realiseert zijn werkzaamheden binnen planning en budget!

Op basis van uw PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN maken wij een voorlopig ontwerp, budget en planning. Als het voorlopig ontwerp, het budget en de planning door u akkoord bevonden is zorgen wij dat het project TURNKEY volgens planning en budget opgeleverd wordt. Door onze ervaringen kunnen wij snel en efficiënt werken.